REGULAMIN

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Dad's Studs


1. Informacje ogólne
Prezentowane na stronie www.dadsstuds.com towary są towarami znajdującymi się w ofercie handlowej Dad's Studs, niektóre z nich mogą jednak nie być aktualnie dostępne.
Dad's Studs zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
Ceny towarów znajdujących się na stronie www.dadsstuds.com są orientacyjnymi cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, co do których Klient złożył zapytanie ofertowe, Klient każdorazowo jest o takiej zmianie informowany.
Transakcja odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Dad's Studs.
Sklep Dad's Studs jest własnością firmy Karina Wacławik.
Wszystkie ceny w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
Klient sklepu Dad's Studs wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997


2. Zamówienia
Zamówienia przyjmowane są poprzez: 

Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).  
Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenia zamówienia 
Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:


Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową. 
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem dadsstuds@gmail.com
W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta (nazwisko, miasto a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a zarejestrowani Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych serwisu.


3. Ceny towarów i płatność
Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Dad's Studs zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier

b) płatność kartą kredytową lub przelewem - należność pobiera serwis PayU.pl 
Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem GLS.
Faktury VAT wystawiane są dla firm oraz osób prywatnych.


4. Koszty i terminy dostawy
Dad's Studs dba by czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu był jak najkrótszy (uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt). Termin dostawy może się przedłużyć do 3dni roboczych tylko jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny termin dostawy zamówionych produktów miałby być dłuższy niż trzy dni robocze, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową. Rzeczy robione na zamówienie Klienta (na miarę lub według jego projektu) dochodzą w terminie wcześniej umówionym pomiędzy stronami.
Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 


 

DARMOWA WYSYŁKA występuje w momencie, gdy zamówienie przekroczy kwotę 350 zł.
Jeżeli zamówienie nie przekracza tej kwoty koszt dostawy na terenie Polski wynosi 10 zł przy wcześniejszej zapłacie oraz 20 zł przy wysyłce za pobraniem. 
Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta. 


5. Zwroty i reklamacje
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014r. poz 827) zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru. Zwracany towar musi być jednak nienaruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć dowód zakupu: oryginał paragonu lub fakturę. 

Dad's Studs nie przyjmuje zwrotów towarów robionych na zamówienie (szytych na miarę lub według własnego projektu).
Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do Klienta należy podać dane właściciela rachunku). 
Reklamacje rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez Klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu. Gwarancja na towary nią objęte jest przez nas podstemplowana i dołączana do przesyłki. Dokument ten jest też ważny tylko z dowodem zakupu.   
Zwracany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową lub kurierską  na swój koszt na adres: Karina Wacławik ul. Zofii Nałkowskiej 5 m 1, 01-886 Warszawa, NIP 1181882061
Sklep Dad's Studs nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.