PŁATNOŚCI
Dane do przelewu:

Karina Wacławik
ul. Zofii Nałkowskiej 5 m 1 
01-886 Warszawa
numer konta:
86 1160 2202 0000 0000 8752 5848